زلامید

زلامید

 • ویژگی های محصول

  • طراحی شده برای قطعات تحت بار که قابل روغن کاری نیستند
  • ضریب اصطکاک استایی و حرکتی بسیار پایین
  • کاهش حرارت ایجاد شده
  • جذب رطوبت پایین
  • پایداری ابعادی تقویت شده
  • مناسب برای قطعات لغزنده تحت بار بالا و افزایش سرعت.

 • موارد مصرف
 • مواد مهندسی ایده آل برای کاربردهای مختلف
 • قطعات ماشین آلات نساجی
 • برای چرخ دنده هایی که روغنکاری بیرونی برای آنها ناکافی است
 • برای قطعات لغزنده تحت بار و سرعت بالا