Carbon PTFE

  • ویژگی های محصول

    • هدایت حرارتی و الکتریکی خوب
    • مقاومت شیمیایی خوب
    • بسیار مقرون به صرفه
    • مقاومت در برابر سایش تحت بار