تماس با ما - امیر جهان کار پلیمر

تماس با ما | شرکت بازرگانی امیر جهانکار پلیمر

شرکت بازرگانی امیر جهانکار پلیمر

اطلاعات تماس فروشگاه

تهران، خیابان امیرکبیر، کوچه ناظم الاطباشمالی، پلاک111
3311 56 10 , 3390 56 42 , 3393 20 32
3390 06 86

اطلاعات تماس دفترمرکزی

تهران، خیابان سعدی شمالی، کوچه بخارا، پلاک 9
0933 999 03 36
3311 25 00, 3311 30 04, 3392 56 24-6
3311 52 77
info@jahankar.com
jahankar.com

فرم تماس