زلامید

زلامید zellamid  معروف به پلی آمید روغنی میباشد و به طور ویژه ای برای قطعات تحت بار سنگین  با سرعت پایین که قابل روغن کاری نمیباشند طراحی شده است.ضریب اصطکاک بسیار پایین این نوع پلی آمید  نسبت به دیگر انواع آن 50% و مقاومت بسیار بالای آن در مقابل سایش در حدود 10 برابر میباشد.
این پلیمر به صورت ورق و میله در ضخامت های مختلف عرضه میگردد.