تفلون ها

پلی تترا فلورواتیلن Polytetrafluoroethylene  با نام تجاری PTFE  سر دسته خانواده پلی کربن ها است که تحت عنوان تفلون شناخته میشود و به دلیل خواص ویژه کاربردهای فراوانی دارد که مهمترین آنها پوشش های ضد خوردگی، آسترهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی ،پوشش های مقاوم حرارتی و ضد سایش و  به عنوان یک پوشش غیر چوب برای تابه ها و سایر وسایل آشپزی مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول دارای بالاترین مقاومت شیمیایی و حرارتی در بین تمام پلیمر ها میباشد. همچنین در برابر نوسانات دمایی و محیط های قلیایی و اسیدی بسیار مقاوم است.